Heritage and Rights training course and seminar May 1.-6. Tallinn and Lahemaa, Estonia


Heritage and Rights training course and seminar was organised by ICOMOS Estonia and ICOMOS Our Common Dignity/ Rights Based Approaches working group. The training focused on cooperation between state, community and individual in the governance and management of heritage to empower communities, the sustainable development goals.

The training brought together participants from Estonia, Latvia, Norway, Sweden, Ireland, Switzerland, Argentina and Russia. The training was a combination of academic and public lectures, meetings with local communities and experts, site visits and targeted workshops. The training enabled communication between different relevant authorities, experts, students and local communities.

Program in English

ICOMOS Eesti koostöös Keskkonnaameti, Muinsuskaitseameti, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli ja Oslo Ülikooli Inimõiguste Keskusega korraldas 1.-6. mail 2019 rahvusvahelise seminari “Pärand ja kogukonna õigused” põhirõhuga kogukondade õigustel pärandi kaitsel ja kasutamisel. . Koolitajate ja esinejate seas on rahvusvahelise pärandikaitse ja õiguste tippeksperdid Eestist, Norrast, Šveitsist, Argentiinast.Koolitus hõlmas nii teoreetilist sissevaadet inimõiguste küsimustele, Läänemeremaade ja Iirimaa juhtumianalüüse ning objektipõhist arutelu.

Koolituse raames toimus kaks avalikku seminari, kohtumised kogukondadega ning ümarlaud Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti esindajatega.

2. mail toimus Eesti Kunstiakadeemias avalik seminar „ Pärand ja Õigused“, mis keskendub kultuuripärandi ja  kogukonna õigustele teoreetilisest perspektiivist. 

5. mail toimus Palmse mõisas ja Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses avalik seminar „Pärandikogukondade kaasamine”, mis keskendub riigi, kogukonna ja üksikisikute vahelisele koostööle ja ülesannetele pärandi haldamisel.  Seminari eesmärgiks on kogukonnakeskse pärandikaitse põhimõtete praktikasse viimine. Seminar lõppeb ühise aruteluringiga.  

Seminari kavaga saab tutvuda siin https://www.kaitsealad.ee/est/koolitus-parand-ja-kogukonna-oigused.

Loe lisaks:

Riin Alatalu . Pärand ja inimõigused Sirp

Indrek Tart . Tallinna vanalinna elanikke peab hoidam kümne küünega. EPL

Vootele Hansen Pärand , lood ja inimese õigus. KesKus

Palmse mõis. Foto Toomas Tuul