ICOMOS Eesti komitee

ICOMOS on 1965. aastal loodud rahvusvaheline muinsuskaitse eksperte ühendav organisatsioon. .ICOMOSi eetikakoodeks

ICOMOS tegutseb läbi rahvuskomiteede ja teaduskomiteede. ICOMOS Eesti liikmed on esindatud järgmistes teaduskomiteedes:

ISCCL: International committee on Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA

IcoFort: International committee on Fortifications and Military Heritage

CIVVIH: International committee on Historic Towns and VillagesICIP: International committee on Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites

ICLAFI: International committee on Legal, Administrative and Financial IssuesII

CIAV: International committee on Vernacular Architecture

ISC20C: International committee on 20th Century Heritage

IPHC: International Polar Heritage Committee

“Our Common Dignity Initiative” – Rights-based Approach working group

ICOMOS work on Climate change

Esimese eestlasena astus ICOMOSi liikmeks Fredi Tomps 1978.aastal. Fredi Tomps valiti ICOMOS Eesti auliikmeks 2018. aastal.

ICOMOS Eesti Komitee loodi 1993. aastal.

ICOMOSi ajaloost Eestis saab lugeda siit: aastaraamat_2009_17_05

Eesti oli UNESCO Maailmapärandikomitee liige 2009-2013.  Tööst UNESCOs ja ICOMOSi panusest saab lugeda siit UNESCO