Open Statement of Baltic, Belarus and Georgian ICOMOS National Committees to Board of ICOMOS International considering Ukraine

We fully support the Statement on Ukraine by ICOMOS on February 24. We continue to follow the ongoing invasion in Ukraine of Putin’s regime as well as arrests of peaceful protesters against the war in the Russian Federation and Belarus. We applaud actions already taken by governments, organizations and citizens in support of Ukraine, but more needs to be done.


It obliges us to request additional actions from ICOMOS:


1. to condemn the Russian Federation’s military invasion and war in Ukraine as crimes against humanity and war crimes
2. to condemn Putin`s regime violations against Human Rights in Ukraine and the Russian Federation.
3. to offer all help possible to Ukraine on behalf of ICOMOS International
4. to not to conduct or support any international events in the Russian Federation, to ask UNESCO not to have meetings in aggressors’ territory
5. to support any way possible the BlueShield International procedures regarding protected cultural properties in Ukraine
We pray for Ukraine and for all the lives of the soldiers and civilians involved in the war.


Respectfully,


Ave Paulus, ICOMOS Estonia, President
Katrina Kukaine, ICOMOS Latvia, President
Dainius Elertas, ICOMOS Lithuania, President
Stsiapan Stureika, ICOMOS Belarus, President
Nato Tsintsabadze, ICOMOS Georgia, President


27.02.2022


The request is open for additional support

Baltikumi, Valgevene ja Gruusia ICOMOS rahvuskomiteede ühisavaldus ICOMOS Internationali juhatusele Ukraina küsimuses

Toetame täielikult ICOMOS International 24. veebruari avaldust Ukraina teemal. Jälgime murega jätkuvat Putini režiimi sissetungi Ukrainasse ning rahumeelsete sõjavastaste meeleavaldajate arreteerimist Vene Föderatsioonis ja Valgevenes.

Kiidame valitsuste, organisatsioonide ja kodanike poolt Ukraina toetuseks juba ette võetud meetmeid, kuid teha tuleb rohkem.

Palume ICOMOS Rahvusvahelisel komiteel:

1. mõista hukka Vene Föderatsiooni sõjaline invasioon ja sõda Ukrainas kui inimsusevastased ja sõjakuriteod

2. mõista hukka Putini režiimi poolsed inimõiguste rikkumised Ukrainas ja Vene Föderatsioonis

3. pakkuda Ukrainale igakülgset toetust ICOMOSI poolt;

4. mitte korraldada ega toetada rahvusvahelisi üritusi Vene Föderatsioonis, paluda ka UNESCO-l mitte pidada kohtumisi agressorite territooriumil;

5. toetada igal võimalikul viisil BlueShield International-i tegevusi seoses Ukraina kultuuriväärtustega. 

Palvetame Ukraina ja kõigi sõjas osalevate sõdurite ja tsiviilisikute elude eest.

Lugupidamisega,

Ave Paulus, ICOMOS Eesti komitee president

Katrina Kukaine, ICOMOS Läti komitee president

Dainius Elertas, ICOMOS Leedu komitee president

Stsiapan Stureika, ICOMOS Valgevene komitee president

Nato Tsintsabadze, ICOMOS Gruusia komitee president

27.02.2022

Avalik pöördumine on avatud ICOMOS teiste komiteede toetusele